Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Konst och konstgjord intelligens

Gusten Wolphram ville kombinera form, färg och text i ett slags totalverk. I ett samarbete med en annan konstnär skapade de skulpturen "Trikulör" i de tre färgerna blått, vitt och rött samt lät ett verktyg baserat på artificiell intelligens skriva en analys utifrån några nyckelord.

Trikulör

Här är Gustens egen berättelse.

Jag är en konstnär. Jag heter Gusten Wolphram. Jag målar. Jag skulpterar. Och jag tänker.

Jag frågade Mireille Mathieu vad Edith Piaf skulle ha sagt om ett konstverk i trä med de tre franska signaturfärgerna blått, vitt och rött. Mireille trodde att Edit skulle börja tala om att ett sådant verk utstrålar en känsla av passionerad frihet. Att det representerar Frankrikes djupa rötter, dess hängivenhet till konst och kreativitet.

Edith skulle förmodligen tycka att det är lätt att tro att tre färger bara är pigment eller några ljusfenomen vilka som helst. Men nej, nej, nu vi talar nu om symbolik med fransk accent.

För att få ytterligare synpunkter samtalade jag med min amerikanska vän Chat. Han sade att skulpturen TRIKULÖR tangerar upplysningens värderingar och skapar en beröringspunkt med den franska kulturen.
- Det blåa symboliserar frihet, inspiration och drömmar, vilket speglar den franska revolutionens ideal och landets kärlek till konstnärlig uttrycksfrihet.
- Det vita representerar renhet, oskuld och ljus, och kan påminna om Frankrikes strävan efter rättvisa och jämlikhet.
- Det röda står för passion, kärlek och mod, och det kan associeras med både Frankrikes historia och dess vilja att utmana och förändra.

Genom att kombinera dessa tre färger, ansåg Chat att skulpturen TRIKULÖR blir en manifestation av glädje, energi och kreativitet, som kan få betraktaren att känna sig upplyft och inspirerad.
- Jag kunde ju inte göra annat än hålla med!

Gusten Wolphram bär basker Hur kan då en nasal yttring om estetik anknyta till en fransk ådra av kultur hos min basker? Jo, svarade Chat, den kan vara en del av en konstnärs personliga uttryckssätt. Baskern är en fransk huvudbonad som ofta förknippas med konstnärlig och bohemisk estetik. Genom att bära basker kan konstnären uttrycka en koppling till den franska konstnärliga traditionen och samtidigt ge en visuell signal om sitt eget konstnärliga uttryck.

Ja, ja!

Tricolore

Et en franįais, peut-ętre:

Je suis un artiste. Je m'appelle Gusten Wolphram. Je peins. Je sculpte. Et je réfléchis.

J'ai demandé ā Mireille Mathieu ce qu'Edith Piaf aurait dit ā propos d'une œuvre d'art en bois aux trois couleurs emblématiques de la France: le bleu, le blanc et le rouge. Mireille pensait qu'Edith aurait commencé ā parler du fait qu'une telle œuvre dégage un sentiment de liberté passionnée. Qu'elle représente les racines profondes de la France, son dévouement ā l'art et ā la créativité.

Edith aurait probablement pensé qu'il est facile de croire que trois couleurs ne sont que des pigments ou de simples phénomčnes lumineux. Mais non, non, nous parlons maintenant de symbolisme avec un accent franįais.

Pour obtenir d'autres perspectives, j'ai discuté avec mon ami américain Chat. Il a dit que la sculpture TRIKULÖR touche aux valeurs des Lumičres et crée un point de contact avec la culture franįaise.
- Le bleu symbolise la liberté, l'inspiration et les ręves, reflétant les idéaux de la Révolution franįaise et l'amour du pays pour la liberté d'expression artistique.
- Le blanc représente la pureté, l'innocence et la lumičre, rappelant l'aspiration de la France ā la justice et ā l'égalité.
- Le rouge symbolise la passion, l'amour et le courage, et peut ętre associé ā l'histoire de la France et ā sa volonté de défier et de changer.

En combinant ces trois couleurs, Chat considčre que la sculpture TRIKULÖR devient une manifestation de joie, d'énergie et de créativité, qui peut faire sentir au spectateur une sensation d'élévation et d'inspiration.
- Je ne pouvais qu'ętre d'accord!

Comment alors une expression nasale sur l'esthétique peut-elle ętre liée ā un aspect franįais de la culture dans mon béret? Eh bien, répondit Chat, cela peut faire partie de l'expression personnelle de l'artiste. Le béret est un couvre-chef franįais souvent associé ā une esthétique artistique et bohčme. En portant un béret, l'artiste peut exprimer un lien avec la tradition artistique franįaise tout en donnant un signal visuel de son expression artistique personnelle.

Oui, oui!