Galleri FrausOculi

Galleri
FrausOculi

Gusten Wolphrams laboratorie-konst

Konstnären Gusten Wolphram hade under en längre tid funderat på hur man skapar återkommande moment av kreativitet. Han kände att tiden nu var mogen för att undersöka saken på ett djupare plan. Att gå till botten med sina funderingar. Helt enkelt: grundforskning. Således etabelerade Gusten Wolphram ett laboratorium för patafysik.

Arbetet i laboratoriet resulterade i både en rapport och konstnärliga verk. I samband med att Gusten Wolphram presenterade rapporten "Mellan rum och trängsel" från sina undersökningar, visade han också konstverk sprungna ur verksamheten i labbet.

Vi på galleri Fraus Oculi valde att ha vernissagen i ett mellanrum ute i verkligheten - i ett utrymme mellan en betongbalk och en bropelare. Det utrymmet var redan innan utställningen ett betydelsebärande mellanrum.

Laboratorierapporten

Rapporten "Mellan rum och trängsel" finns att läsa på
Composia.

Rapporten ger en inblick i hur Gusten Wolphram fick inspiration till de enskilda verken. Den bakgrunden är dock inte nödvändig för att njuta av konstverken. Betraktaren äger tolkningen.

Konst och poesi

Mellanrum Mellanrum
Det finns något på sidan om både den ena och den andra - inåt sett. Det är det som är mellanrummet.

Komprimerat. Trångt. Gemytligt?
Begränsningar

Begränsningar
Allt är inte inspirerande. Att ha alla möjligheter känns överväldigande.

Allt är brus. Enskilda möjligheter är svåra att urskilja.

Att ha många val konsumerar energi.

Men...

Begränsningar fokuserar. Begränsningar minskar antalet val. Begränsningar konkretiserar.

Be mig räkna upp allt och jag storknar.

Ge mig några begränsningar och min fantasi tickar igång. Kanske skenar.

Kryphål Undantag
Må så vara att dessa mellanrum betraktas som kryphål istället för undantag. Och då behöver de skräddarsys.

Likväl är de förtunnade tillhåll för något avvikande. Kanske är de entréer till andra världar. Kanske är de maskhål till andra dimensioner.

Eller också är de blott och bart genvägar till utomsinnliga förnimmelser och bekvämlighet.

Spricka Spricka
Sprickan är försynt i början men blir allt mer påtaglig. Är den en föraning om en ovälkommen föränding eller en önskvärd utveckling?

Konstnären kan ha skapat sprickan i ett estetiskt syfte och då är den ofarlig i verkligheten.

Den kan också ha vara ett tecken på instabilitet i en mänsklig konstruktion med bärande funktion. En risk som kommer att påverka på djupet - i samhällskroppen.

Eller är den bara en naturlig följd av universums färd mot total utjämning?

Skönhet eller förfall?
Skönhetens förfall?
Förfallets skönhet?
Motsatserna går i spinn.

Tänktanken Tänktanken
Gusten behövde en apparat i labbet för att skapa, utveckla och analysera tankar och uppslag. Han behövde en tänktank.

Han tillverkade en modell av tänktanken. Sedan konstaterade han att den fick bli en modell av en metafor för hur kloka människor samarbetar i tankearbete.

Tänktankens innehåll Tänktankens innehåll
Efter några dagars drift tittade Gusten in i tänktanken. Sedan målade han vad han hade sett.

Ja, så ser nog bränsle för tankar ut.

Krackelering Krackelering
Inte bra en spricka, utan flera. En ytlig distraktion utan allvarliga konsekvenser.

Ett virrvarr av öppna fönster och dörrar, som plötsligt exponerar det tidigare dolda. Och visar det som finns där inne, där bakom och gömt.

Eller är det bara sprickor i en fasad framför något - framför ingenting? Ja, då skymmer det ju i alla fall inte sikten.

Provrör
Provrör
En mix av bubblande idéer redo att färga av sig på verkligheten.

Mellanrum med mått


Mellanrum med mått
Hur långt är emellan? Cirka 1,6 - ibland. Eller 17 på ett annat ställe.

Gula bubblor

Gula bubblor
Tankarnas form tenderar att bli sfäriska i någon sorts strävan efter perfektion. Dessbättre kan tankar från sidan om (grann-tankar) vidga formbegreppet, så att det blir litet mer varierat - oavsett färg. Ytspänning är ett nyttigt fenomen för eftertänksamhet.

Membran Membran
Ett membran kan vara en helt ogenomtränglig hinna.

Ett membran kan också släppa igenom utvalda partiklar och fungera som en sil: släppa igenom små partiklar och stoppa stora partiklar.

Ett membran kan vara semipermeabelt. Halvgenomsläppligt. Ett sådant membran är ett mellanrum med attityd. Det visar påtagligt vad en diffus gräns är: somligt kan passera och annat stoppas. Karaktärsdrag som elektrisk laddning (joner) och kemisk sammansättning kan fungera som passeringskort. Membranet är då en dörrvakt som avgör av vad som får passera och vad som hindras. Det finns mängder av sådana membran i naturen.

Membran - så är det att vara yta.

Vad finns bakom membranet? Ja, inte är det membran i alla fall.

Väv
Väv
Tygets hålrum är vävens mellanrum. Bredvid en tråd, en annan tråd, men med mellanrum.

I en tröja är de där mellanrummen fyllda med luft som kroppen har värmt och som inte försvinner från huden vid minska vinddrag. Små luftkuddar. Armerade mellanrum. Tempererade revir. Därför värmer tröjan. Mellanrum med funktion.

Metaller med mellanrum Metaller med mellanrum
Och även de ädla skilde sig åt. Litet distans är en bra markör för status.

Oädla metaller oxiderar snabbt och reagerar med utspädd saltsyra. Järn rostar ju av vanligt vatten.

Ädla metaller som platina, guld och silver påverkas betydligt mindre av omgivningen.

Koppar är i sammanhanget lite mitt emellan ädelt och oädelt. Kanske själva mellanrummet i bredvid distansen.

Gränsöverskridande

Gränsöverskridande
På nära håll kan en gräns vara litet otät. Som i detta verk: färgerna fortsätter utanför ramen.

Överlapp

Överlapp
Överlappande kunskap är långt mer omfattande än fördubblad kunskap.

Mellanrum ETT - Glesa glosor
Glesa glosor

Mellanrum 2
Mellan rum finns dörrar
Mellan dörrar finns rum
Jag står gärna på tröskeln


Mellanrum tre
Mellanrum kan
när det kallas passage
skapa trängsel


Mellanrum IV
| |
Se, ett mellanslag ryckt ur sitt sammanhang


Mellanrum 5
När tomheten spricker upp
blottas ingenting


Mellanrum 6
Gränsen mellan och nu
är en gradvis övergång
Kan inte kallas glapp
men överlapp


Mellanrum sju
Den sjunde dagen är en vilodag
Ett mellanrum

Kalla 7 ett heligt tal
för att det står för fullkomlighet

Kalla sju numeriskt signifikant
för att det är placerat mellan sex och åtta

Kalla sju för udda
för att det är ojämnt tal


Mellanrum åtta
Hur ser mellanrummet mellan vetenskap och konst ut? Liknar det baksidan på ett faktum? Påminner det om framsidan på fantasin?

MellanrumAlla konstverken i denna utställning bär lateraltänkaren och sidoblickaren
Gusten Wolphrams signatur:
Signatur